autonomiczny


autonomiczny
autonomiczny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'cieszący się autonomią w zn. 1., gwarantujący autonomię': {{/stl_7}}{{stl_10}}Republika, gmina autonomiczna. Uzyskać prawa autonomiczne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'samodzielny, niezależny od innych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Sztuka autonomiczna. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}filoz {{/stl_8}}{{stl_7}}'w odniesieniu do woli jednostki ludzkiej: kierowany w większym stopniu powinnością niż innymi normami etycznymi' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • autonomiczny — 1. «odnoszący się do autonomii prawa do samodzielnego rozstrzygania spraw wewnętrznych danej zbiorowości» Państwo autonomiczne. 2. «odnoszący się do autonomii samodzielności, niezależności» Autonomiczne procesy. ∆ anat. Autonomiczny układ nerwowy …   Słownik języka polskiego

  • autonomiczny układ nerwowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} część układu nerwowego kręgowców kontrolująca nieświadome czynności mięśni gładkich, serca i gruczołów {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ZA Tarnow S.A. — Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. (Stickstoffwerke in Tarnów Mościce S.A.) ist ein Chemieunternehmen im polnischen Tarnów im Stadtteil Mościce mit 2404 Beschäftigten. Es gehört zu 80 % der staatlichen Nafta Polska und zu 5,75 % dem… …   Deutsch Wikipedia

  • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. — Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. (Stickstoffwerke in Tarnów Mościce S.A.) ist ein Chemieunternehmen im polnischen Tarnów im Stadtteil Mościce mit 2404 Beschäftigten. Es gehört zu 80 % der staatlichen Nafta Polska und zu 5,75 % dem… …   Deutsch Wikipedia

  • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach — S.A. (Stickstoffwerke in Tarnów Mościce S.A.) ist ein Chemieunternehmen im polnischen Tarnów im Stadtteil Mościce mit 2404 Beschäftigten. Es gehört zu 80 % der staatlichen Nafta Polska und zu 5,75 % dem polnischen Ministerium für… …   Deutsch Wikipedia

  • autonomiczność — ż V, DCMs. autonomicznośćści, blm rzecz. od autonomiczny …   Słownik języka polskiego

  • koniina — ż IV, CMs. koniinanie, blm chem. «główny alkaloid szczwołu plamistego, bezbarwna, oleista ciecz o mysim zapachu, będąca trucizną porażającą autonomiczny system nerwowy, działającą silnie na zakończenia nerwów ruchowych» ‹n. łac.› …   Słownik języka polskiego

  • samorządny — «mający samorząd, rządzący się sam; niezależny, autonomiczny» Republika samorządna …   Słownik języka polskiego

  • wegetatywny — «związany z podstawowymi procesami fizjologicznymi organizmu; dotyczący wegetacji roślin» Fizjologia wegetatywna. ∆ anat. Wegetatywny układ nerwowy «część układu nerwowego kręgowców unerwiająca narządy wewnętrzne i regulująca ich czynności;… …   Słownik języka polskiego

  • autonomiczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. autonomicznośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. autonomiczny. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień